Hallás és hallásvédelem

Általában a hallásról

Hangérzékelés

A hang a hallószervünk által felfogható, rugalmas közegekben - például levegőben - mechanikai hullámként terjedő rezgés. A hallószerv a hangokat, vagyis a levegő rezgéseit fogja fel. A hallással sajátítjuk el a beszédet, mely nélkülözhetetlen a kapcsolatteremtéshez a mondanivalónk kifejezéséhez és a mindennapi élethez.

A fülünk által érzékelt hangoknak a következő tulajdonságai vannak:

Hangosság: Mértéke a hanghullám intenzitásával, amplitúdójával kapcsolatos, de emellett erősen függ a frekvenciától is. Azonos hangnyomás mellett a magasabb hangokat hangosabbnak halljuk, kb. 4000 Hz fölött viszont már egyre gyengébbnek.

Hangszín: A hangnak egyik legnehezebben megragadható tulajdonsága. Nyilvánvalóan összefügg a hang összetételével, spektrumával, de érdekes, hogy egyazon hangforrás (hangszer vagy ember) különböző magasságú hangjaiban is képesek vagyunk érzékelni az azonos karaktert, az azonos eredetet.

Hangmagasság: Elsősorban a periodikus rezgést tartalmazó, zenei hangoknál kap szerepet, annak alapfrekvenciájával függ össze, de zörejnek is lehet többé-kevésbé meghatározható hangmagassága, ha spektruma egy adott frekvencia környékén erősebb maximumot képez.

Időtartam, időbeli lefolyás: A bennünket körülvevő hangok ritka kivételtől eltekintve (például tengerzúgás) mindig időben behatárolt események, van kezdetük, egy időbeli lefolyásuk és egy befejeződésük. A természet zörejeinek azonosításában, a zene ritmusában, a beszédhangok érzékelésében, értelmezésében ennek döntő szerepe van.

A zaj veszélyei:

A különböző frekvenciájú, és erősségű hangok a szervezet működésében átmeneti vagy maradandó károsodásokat okozhatnak, így hatással vannak a hallószervre, a központi és a vegetatív idegrendszerre. A halláscsökkenés kifejlődésének üteme, mértéke és formája sok tényezőtől függ. Ma még ezeknek csak egy részét ismerjük. A zaj károsító hatása függ a hangosságtól a hangmagasságától, az időtartamától, az ember nemétől és életkorától. Nem csak akkor következhet be hallásvesztés, ha erős hanghatás éri az embert, hanem akkor is, ha tartósan magasabb a zajszint a megengedettnél. Ilyen például a nagy szervertermekben lévő állandó zajszint is ami hosszútávon halláskárosodást okozhat. A hangos környezet a fülön keresztül az agyra és az idegrendszerre is ártalmas. Kimutatták, hogy a tartósan zajszennyezett környezetben élőknél megnő az infarktus és az idegrendszer károsodásának veszélye.

Hallószervi hatások:

A hallószervi hatások magában a hallás szervében okoznak károsodást, mely akkor következik be, ha valaki tartósan ki van téve magas zajszintnek, de egy akusztikus trauma (például egy robbanás, fegyver elsütése vagy hangos koncert) is okozhat azonnali halláskárosodást, átmeneti süketséget, vagy fülcsengést (tinnitusz). A zaj (hanghatás) okozta maradandó hallásromlás nehezen köthető össze közvetlenül a hanghatással, mert az általa okozott élettani változás általában csak hosszú idő után észlelhető, ráadásul nem gyógyítható és nem is visszafordítható folyamat.

Hallásunk védelmében a legfontosabb tennivaló a megelőzés!

Akusztikus zaj:

Akusztikus zaj az emberi környezetben gyakorlatilag állandóan jelenlevő - nemkívánatos - hangjelenségek összessége.

Állandó zajban élünk: gyakorlatilag a hangsík egyharmad részét a környezet zaja foglalja le. Életünk tipikus környezeteihez (forgalmas utcák, lakószobák, irodák, ipari létesítmények, stb.) tipikus zajok tartoznak.

Általánosan elfogadott tény, hogy a 85 dB szint alatti hangoknak nincs hallószervi hatása, de vannak arra utaló jelek, hogy hosszú távon az alacsonyabb zajszintek is okozhatnak hallószervi problémákat. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a biztonságos zajszint valahol 70 dB körül húzható meg.

A hallásvédő eszközöknek a megengedett szintre vagy az alá kell csökkenteniük a zajhatást úgy, hogy a figyelmeztető hangjelzések még hallhatóak legyenek.

A halláskárosodás zajszintje 85 dB, de az új EU-jogszabály szerint a munkáltatónak 80 dB felett biztosítani kell a zajvédő eszközt.

Természetesen ha valaki a saját hallásának a védelméről szeretne gondoskodni, az a legjobb megoldás.

A megelőzés mindig kifizetődőbb, mint a már kialakult hallásvesztés kezelése és ez nem csak anyagilag, de életminőségben is érezhető különbség.

A környezeti zajokból pár mérési adat viszonyításképpen:

Levél susogása / 10 dB

Halk rádiózás / 50 dB

Társalgási beszéd / 50-60 dB

Hangos beszéd / 70-85 dB

Kiabálás / 80-100 dB

Faipari marógép hangja / 95-110 dB

Légkalapács / 105 dB

Fájdalom küszöb / 130 dB!

Cégünk a legkülönfélébb zajok kivédésére készít egyéni fül-illesztékeket.

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja igényeinek és szükségleteinek megfelelőt!

Kérdés esetén kérje tanácsunkat a KAPCSOLAT menü pont alatt található elérhetőség valamelyikén.